Szabályozások

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

9 Január 2017

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Garanciajegyek, karbantartási műveletek és utasítások leírásai a garanciális feltételek teljesítéséhez....

Az Ön szakszerű kiszolgálása mellett célunk, hogy tájékoztatást kapjon az Önt megillető szavatossági- és jótállási jogokról, ezek feltételeiről, az esetlegesen fellépő hibák orvoslásáról. Garanciális rendszerünk részben a jogszabályok által előírt szavatossági- és jótállási kötelezettségekből és részben a társaságunk által - bizonyos termékekre - kiterjesztett kellékszavatossági jellegű garanciából áll.

Társaságunk a Galletti berendezésekre a jelen leírásban általánosan meghatározza a garancia feltételeit, azonban az egyes terméktípusokra vonatkozó pontos leírást a szöveget követő linkekre kattintva éri el!

Komplex garanciális rendszerünk keretén belül a Fogyasztónak minősülő vásárlóink a termék átadásától (üzembe helyezésétől) számított 1 év időtartamban jótállási igénnyel, 2 év időtartamban kellékszavatossági igénnyel fordulhatnak az Eladóhoz, valamint a forgalomba hozataltól számított 2 év időtartamban termékszavatossági igénnyel fordulhatnak az Importőrhöz.
A Fogyasztónak nem minősülő vásárlóink a termék átadásától (üzembe helyezésétől) számított, folyadékhűtők és hőszivattyúk esetén ​1 év, míg  fan-coilok esetén 2 év időtartamban kellékszavatossági igénnyel fordulhatnak az Eladóhoz.

Társaságunk komplex garanciális viszonyrendszeréről az alábbiakban tájékozódhat.

 

I. Általános garanciális feltételek a jótállási és szavatossági igények estén: 

 

 • FOLYADÉKHŰTŐK ÉS HŐSZIVATTYÚK ESETÉN
  A szakszerű telepítés igazolása
  • a telepítés, beüzemelés körülményeit és a mért paramétereket a beüzemelési lapon és a beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon kell rögzítenie a telepítőnek/beüzemelőnek;
  • a folyadékhűtős, hőszivattyús rendszerek esetében Importőr feltételezi, hogy a viszonteladó, telepítő partner birtokában van a helyes kiválasztáshoz, felszereléshez szükséges tudásanyagnak! Minden más esetben határozottan javasoljuk a rendszerrel kapcsolatos előzetes felmérést, konzultációt, akár épületgépész tervező megbízását;
  • a folyadékhűtő alapvető beüzemelhetőségi és működési feltétele a műszaki dokumentációjában megadott minimális és maximális vízoldali térfogatáram illetve működési tartományon belüli víz és hőmérséklet határok betartása, a működőképes hőleadói oldal, megfelelő időjárási körülmények, minimális hőigény, illetve hőterhelés megléte az első működési lépcsőhöz;
  • ügyelni kell a telepítés során az előírt szerelési, karbantartási és üzemeltetési - például megfelelő légellátás biztosítása - távolságok megtartására. A folyadékhűtőt vízszintesen kell elhelyezni megfelelő betonalapra vagy acélkeretre, akusztikai illetve statikai igényeknek megfelelő rezgéstompító gumi- vagy rugós alátétek közbeiktatásával, a berendezésnél előírt gyári alátámasztási pontok felhasználásával. A folyadékhűtőhöz rendelhető gyári alátét megoldások a legtöbb esetben megfelelőek, de egyedi igények (pl. kritikus födémszerkezetek) esetén statikai-akusztikai tervezés kell kiválassza a telepítés helyszínéhez megfelelő megoldást. A folyadékhűtőt a folyadékrendszerre gumi kompenzátoron, vagy flexibilis csatlakozáson keresztül kell kötni; 
  • tilos a berendezés vízoldali csatlakozási méretét leszűkíteni, kisebb rákötést készíteni. A szivattyút a hidraulikus körbe úgy kell beépíteni, hogy a folyadékhűtő hőcserélője nyomott legyen; a nem gyári, külső szivattyú elektromos megtáplálását külső kapcsolószekrényből külön biztosítékkal kell megoldani; Amennyiben beépített gyári szivattyúegységgel és tágulási tartállyal ellátott a berendezés, azok vízrendszerhez történő illesztése a mindenkori telepítést megelőző, szükséges tervezői feladat. Fagyálló (gyári szivattyúkhoz előírt: etilénglikol-víz keverék) alkalmazásakor figyelembe kell venni a keletkező teljesítmény-, áramlási- és hőátadási veszteségeket, környezet- és egészségvédelmi szempontokat; 
  • további garanciális feltétel, hogy a folyadékhűtőhöz kapcsolódó hidraulikus körbe (a folyadékhűtőtől 1 - 1,5 m -en belül) megfelelően kalibrált áramláskapcsoló az előremenő ágba (sorba kötve a belső nyomásdifferenciál kapcsolóval). Ezenkívül kötelező elhelyezni vízszűrőt (lemezes hőcserélő esetén max. 0,5 mm-es, csőköteges hőcserélő esetén max. 1,5 mm-es) a készülékbe belépő, visszatérő ágba; Egyes típusoknál a gyártó mellékeli a szűrőt a folyadékhűtőhöz, ez esetben javasolt annak a beépítése; 
  • a berendezést csak olyan elektromos hálózatra szabad rákötni, amelynél a berendezés védve van hálózati túlfeszültségtől, aszimmetriától, fáziskimaradástól, és a fázissorrend felcserélődéstől; a tápellátást magyar elektromos szabványoknak és a folyadékhűtő maximális illetve induló teljesítményének megfelelő kábelezéssel kell ellátni, bekötő kábelnek megfelelő lomha biztosítással, a géptől 1-1,5 m távolságra egy leválasztó kapcsolóval; 
  • a gép beüzemelését Importőr nem korlátozza, viszont a beüzemelő felelőssége a szabályozó helyes beállítása (működési határok, ellátandó műszaki feladat függvényében a gyári felhasználói és karbantartói szintű paraméterek módosítása), a végfelhasználó oktatása és a gép működésének figyelemmel kísérése legalább az első hűtési illetve fűtési szezonban. Feltételezzük, hogy a beüzemelő megfelelő képzettséggel rendelkezik a Galletti folyadékhűtőkkel kapcsolatosan, jogosult a hűtőközegekkel való munkavégzésre;
  • a beüzemelési lapon, a beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon a berendezés szériaszámát (serial no.) minden esetben fel kell tüntetni.  A beüzemelési lapot a beüzemeléstől számított 10 napon belül meg kell küldeni az Importőrnek;
  • a Garanciajegyen fel kell tüntetni az üzembe helyező szerelő nevét, és a szerelésre jogosító ún. F-gáz képesítést igazoló kártya számát. 
    
 • FAN-COILOK ESETÉN
  A szakszerű telepítés igazolása
  • a telepítés, beüzemelés körülményeit a beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon kell rögzítenie a telepítőnek/beüzemelőnek;
  • a telepítéskor különös figyelmet kell fordítani a berendezést megfelelő rögzítésére, és arra, hogy a berendezés az előírt pozícióban álljon; 
  • a berendezés elektromos bekötését minden esetben a Telepítési Utasításban lévő rajz alapján kell végezni. Ügyelve a vezetékek színhelyes bekötésére;
  • a hűtéskor keletkező kondenzvíz elvezetéséhez a cseppvízvezeték berendezéshez történő csatlakoztatását minden esetben a gyári előírásoknak megfelelően kell végezni; 
  • a beüzemelési jegyzőkönyvben/munkalapon a berendezés szériaszámát (serial no.) minden esetben fel kell tüntetni. 
  • a Garanciajegyen fel kell tüntetni a telepítő/üzembe helyező szerelő nevét, elérhetőségét. 

A berendezés rendszeres, szakszerű karbantartást igényel, melynek hiánya esetén a készülék elveszíti a garanciát.  A minimális, évenkénti karbantartás gyakoriságát az üzembe helyező határozza meg az üzemeltetés módjától, időszakától (csak tavasztól-őszig, vagy egész évben) és a környezet levegőjének tisztaságától függően. A karbantartások száma minimálisan évi 1 alkalom, ha jellemzően csak az úgynevezett hűtési szezonban (tavasztól-őszig) használjuk a berendezést és különlegesen tiszta levegőjű környezetben, de egész évben használva, és a belvárosban vagy nyárfavirágzásnak kitett helyeken, magas portartalmú helyeken, irodákban, ipari környezetben, akkor esetleg 4 – 6 alkalommal is szükséges lehet a karbantartás évente.
A karbantartással biztosítani kell, hogy a berendezés tiszta legyen, és a megfelelő hőcsere megtörténhessen. A karbantartás során a beépített szűrők (víz- vagy lég-) tisztításával biztosítani kell a megfelelő folyadék és légáramlást. Ellenőrizni kell a gáztöltetet és az elektromos csatlakozásokat.
A karbantartást bármely, a megfelelő végzettséggel rendelkező szerelő elvégezheti (nem csak az üzembe helyező) de ennek igazolásához számla és munkalap/jegyzőkönyv szükséges.

Dokumentumok: minden - az alábbi szabályozásban említett - dokumentummal kapcsolatban a fő szabály, hogy akkor fogadható el a garanciális igény, ha a kibocsátó és a termék (amire vonatkozik) egyaránt, egyértelműen beazonosítható a dokumentumból. Az azonosíthatóság a kibocsátó vonatkozásában a cég adatait, a termék vonatkozásában elsősorban a szériaszámot (Serial No.) - a berendezések oldalán található - és a típusszámot (Model) jelenti. Egyedi mérlegelés alapján elfogadható még a berendezés pontos típusának és a telepítés helyének együttes és pontos meghatározása.

Folyadékhűtők és hőszivattyúk esetében az alábbi előírást is be kell tartani:
A karbantartáson felül a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a 310/2008. (XII.20.) Korm. rendelet szerint, a hűtőközeg töltet alapján számított 5 tonna CO2 egyenérték feletti hűtőközegtöltettel rendelkező zárt hűtő- és klímatechnikai berendezések, valamint a hőszivattyúk, folyadékhűtők kötelező szivárgásvizsgálatát évente, 50 tonna CO2 egyenérték felett félévente a Tulajdonosnak, Üzemeltetőnek el kell végeztetnie képesített gazdálkodó szervezet szivárgásvizsgálatra jogosító F-gáz képesítést szerzett szakembereivel. Ezen felül a berendezést a rendelet szerinti illetékes Felügyelőséghez be kell jelenteni.

 

II. Garancia típusai: 

 

1. Egy év kötelező jótállás 
 Fogyasztónak minősülő vásárlóink felé egy év kötelező jótállást vállal az Eladó.  A fogyasztó fogalma a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 8.1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. 
 A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.   Vállalkozásként a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesülünk, ha bizonyítjuk, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát: - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza); 
 - rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása; 
 - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a karbantartás hiánya; 
 - elemi kár, természeti csapás okozta.  
 A kezelési útmutatótól eltérő használat miatt bekövetkezett hibáért - amennyiben a garanciális javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból adódik - jótállást nem vállalunk (a berendezés levegő ellátásának gátlása, túltöltés, szennyezettség, stb.).  A rendellenes használattól meghibásodott készülék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli. 

Az elveszett Garanciajegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal, bélyegzővel ellátott számla) esetén pótoljuk, az eladást követő egy éven belül. 
 
A garanciális vagy egyéb javítás menete a következő. Amennyiben a berendezés meghibásodik, kiáll hibára és a részletes tájékoztatóban nem talál megoldást a működés helyreállítására, akkor a kijelzett hibakód feljegyzését követően a berendezést azonnal helyezze üzemen kívül, áramtalanítsa és értesítse az Eladó, telepítő, üzembe helyező, karbantartó céget (az esetleges hibakóddal), aki elvégzi a hibafeltárást és a javítást.  
 A jótállási igény a Garanciajeggyel érvényesíthető. Garanciajegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a Fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben az egy év kötelező jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. A jótállás a Garanciajegyhez vagy az ellenérték megfizetését igazoló bizonylathoz csatolt - a telepítés/üzembe helyezés szakszerűségét igazoló – beüzemelő lappal, beüzemelési jegyzőkönyvvel/munkalappal együtt érvényesíthető. Fenntartjuk a jogot arra, hogy fődarab meghibásodása esetén a hiba okát és körülményeit megvizsgáljuk. Tehát, nagy értékű alkatrész (kompresszor, vezérlés, kondenzátor, stb.) meghibásodás esetén (garanciálisnak vélt esetben) a kiszerelés, megbontás előtt minden esetben értesíteni kell a garanciális kötelezettség viselőjét.  Az értesítés és az időpont egyeztetése minden esetben a tulajdonos/üzemeltető feladata. 
 Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó: 
 -  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 
 - ha az Eladó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az Eladó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
 A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre az Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 
 Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Eladó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.  
 A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 
 Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik. Amennyiben a Fogyasztó szervizhívást kezdeményez és a készülék hibátlannak minősül, akkor a kiszállást és a vizsgálattal töltött időt meg kell fizetni, ilyen esetnek minősül például, ha a berendezés azért nem működött, mert  nem volt áram, stb. 
 A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról az Eladó gondoskodik. 
 A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 
 Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A Fogyasztó jótállási igényét az Eladónál érvényesítheti.

Az Eladó a minőségi kifogás bejelentésekor a Fogyasztó és az Eladó közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani.  Az Eladó, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. 

 

2. Kellékszavatosság: 
 Fogyasztónak minősülő vásárlóink felé 2 év, míg a Fogyasztónak nem minősülő vásárlóink felé folyadékhűtők és hőszivattyúk esetén 1 év, fan-coilok esetén 2 év kellékszavatossági kötelezettséget vállalunk hibás teljesítés esetén. 

A Jogosult - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: 
 Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a jogosult által a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a lehetőség teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát az Eladó költségére a Jogosult is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. 
 Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Jogosult viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. 
 A Jogosult köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított - a Fogyasztónak minősülő vásárlóink esetében 2 éves, a Fogyasztónak nem minősülő vásárlóink esetében 1 éves - határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.  
 A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Jogosult igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Jogosult köteles bizonyítani, hogy a Jogosult által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

 

3. Termékszavatosság: 
 Ingó dolog (termék) hibája esetén a Fogyasztó a termék gyártójával (Importőrével) szemben közvetlenül termékszavatossági igényt érvényesíthet. 
 A fogyasztó fogalma a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A termék tulajdonjogának átruházása esetén - törvényi engedményesként - a termékszavatossági jogok az új tulajdonost illetik, az új tulajdonos érvényesíthet jogokat a gyártóval szemben (amennyiben az új tulajdonos is fogyasztónak minősül).  
 Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 
 A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a terméket gyártó (Importőr) általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 
 A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával (Importőrrel) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania. 
 A gyártó (Importőr) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 
 A gyártónak (importőrnek) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 
 Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

 

Társaságunk a Galletti termékekre a jelen leírásban pontosan meghatározott feltételekkel és tartalommal vállal garanciát:

 

A garancia feltételeinek betartásához szükséges egyéb dokumentumokat itt találja >>>